class="ie9 loading-site no-js"> Chính Sách Công Ty |

Category Archives: Chính sách công ty

Tại KingMac, chúng tôi luôn tâm niệm kinh doanh là để phụng sự sứ mệnh doanh nghiệp và phụng sự xã hội một cách tốt nhất. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh trên nền tảng tuân thủ luật pháp và các giá trị đạo đức. Chúng tôi xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng với phương châm mang tới giá trị lớn lao nhất cho khách hàng. Quan tâm đến đào tạo con người về mọi mặt, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng. Chăm lo tốt nhất đời sống của cán bộ công nhân viên.